ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Обща информация:

Уебсайтът www.biovita.bg е собственост на „БИО ВИТА 2012” ЕООД.
Дружеството осъществява дейност, свързана с електронна търговия на стоки, като
предлага стоки и в своя магазин, находящ се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Константин Величков“ 11

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и използваме Вашите лични данни чрез нашия уебсайт.

1. Видове лични данни, които съхраняваме:

„БИО ВИТА 2012” ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, за да Ви предостави своите стоки и услуги. Данните Ви служат за управление на Вашите покупки, извършени чрез нашия електронен магазин – www.biovita.bg.

По-долу посочваме личната информация, която събираме и използваме за Вас в различните случаи:
Извършване на покупка чрез нашия електронен магазин или по телефон.
Какви данни събираме: Име; Телефон; Адрес.

За какво ги събираме:
- За да може да ви доставим поръчаните от Вас продукти и да осъществим
покупко-продажба;
- За да организираме връзката си с Вас.
Каква е законната основа за използване на тези данни:
- Договор: изпълнение на договор за покупко-продажба, по който Вие сте страна
или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор.

Лог файлове:
Какви данни събираме: IP адрес; Използван уеб браузър; Време на посещение на
нашия уебсайт; Посетени страници.

За какво ги събираме:
- За да поддържаме нашия уебсайт;
- За да гарантираме сигурността на Вашите лични данни;
- За да гарантираме непрекъсната сигурност и функциониране на уебсайта ни,
включително за защита срещу Кибер престъпления.
Каква е законната основа за използване на тези данни:

- Наш легитимен интерес във връзка с посочените цели.
Лични данни при оставяне на коментар:

Какви данни събираме: Име; Всеки коментар, в който ни предоставяте друга лична
информация.
За какво ги събираме:
- За да ви предоставим възможност да изразите мнението си;
- За да отговорим на потенциални въпроси, които имате.
Каква е законната основа за използване на тези данни:
- Съгласие: при публикуване на коментар от Ваша страна, чрез съответната
форма за това, ще поискаме Вашето съгласие.

2. Събиране на личните Ви данни

Ние събираме само тези лични данни, които Вие ни предоставите.
Това може да бъде:
- директно от Вас, например като направите поръчка през нашия уебсайт или по телефон или оставите коментар; или
- косвено от Вас, например когато посетите нашия уебсайт.

3. Отказ от предоставяне на лични данни

Вие решавате дали да ни предоставите Ваши лични данни. Имайте предвид, обаче, че ако не ни дадете определени лични данни, няма да можете да се възползвате от някои опции, налични на нашия уебсайт.

4. Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни
При необходимост от обработка на Вашите лични данни за цели, различни от описаните в настоящата декларация, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след Вашето съгласие.

5. Споделяне на личната Ви информация
Възможно е да споделяме личните Ви данни с други физически или юридически лица,
когато:

- това е законово изискване;
- това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с
дружеството доставчик на хостинг услугата и дружеството, което го
разработва);
- това е необходимо за функционирането на бисквитките, с които сте се
съгласили; или
- имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на
правни претенции).

Ако го направим, изискваме от тези трети страни да спазват сигурността на Вашата
лична информация и да я третират в съответствие със закона. Освен това всички
доставчици на услуги трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да
защитят Вашата лична информация в съответствие с нашите правила.

6. Сигурност и защита на Вашата лична информация

Вашата лична информация заслужава най-голяма защита и сигурност. Ето защо сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители, контрагенти и други трети страни, които имат „нужда да знаят“. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите казания и са задължени да пазят поверителност. Ние въведохме процедури за справяне с предполагаеми нарушения на сигурността на Вашите лични данни и ще уведомим Вас и надзорния орган при настъпило нарушение, когато сме законово задължени да го направим.

7. Срок на съхранение на личните Ви данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. Вашите лични данни, когато правите поръчка през уебсайта ни, ще бъдат съхраняване до 3 /три/ години от направената поръчка и в този период няма да бъдат обработвани освен за целите на евентуална претенция относно направената поръчка. След този период личните данни ще бъдат
анонимизирани.

8. Актуалност на личната Ви информация

Ние се стремим да поддържаме личната информация, която съхраняваме за Вас, точна и актуална. В случай, че сте направили поръчка чрез нашия електронен магазин, Вие имате възможност във всеки един момент да извършите корекция на Ваши лични данни, които считате за неактуални, като за целта ни уведомите за това на следния имейл адрес: biovita.nature@gmail.com или на телефон: +359 889 863 619; +359 884 734 905.

9. Упражняване на Вашите права

При определени обстоятелства, имате право по закон да поискате:
1) Достъп до личната Ви информация. Това означава, че можете да получите копие от личната информация, която съхраняваме за Вас, и да проверите дали го обработваме правилно;
2) Коригиране на личната информация, която държим за Вас. Това означава, че можете да коригирате всяка непълна или неточна информация, която държим за Вас;
3) Изтриване на Вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато няма основателна причина да продължим да я обработваме;
4) Ограничаване на обработката на Вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да преустановим обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или причината за нейното обработване;
5) Преносимост на Вашите лични данни. Вие можете да получите Вашите лични данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да пожелаете да ги прехвърлим а друг администратор, ако обработването се основава на Ваше съгласие или договорно задължение;
6) Възражение срещу обработваните от нас Ваши лични данни.
7) Оттегляне на даденото от Вас съгласие по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработваните лични данни до момента на оттеглянето.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние можем да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи.

Вие можете да упражните правата си по един от следните начини:

 лично, чрез подаване на писмено заявление в търговските обекти на „БИО
ВИТА 2012” ЕООД;

 по електронен път, чрез заявление, изпратено на имейла на „БИО ВИТА 2012”
(biovita.nature@gmail.com). В този случай заявлението Ви трябва да бъде оформено като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да се подаде от имейл адреса, съдържащ се в издаденото квалифицирано удостоверение на електронен подпис за физическо лице.
Вие имате право по всяко време да подадете жалба до Надзорния орган на Република България – Комисия за защита на личните данни. За да се запознаете с условията за подаване на жалба до Комисията по защита на данните, моля посетете уебсайта на КЗЛД на следния адрес: https://www.cpdp.bg.

10. Промени в настоящата Декларация за поверителност

Всички изменения и допълнения в настоящата Декларация за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание на нашия уебсайт: www.biovita.bg .

ЗА ВРЪЗКА С НАС:
Адрес: гр. Пловдив, бул. „Константин Величков“ 11

Телефон: +359 889 863 619; +359 884 734 905
Ел. поща: biovita.nature@gmail.com

ЗА ВРЪЗКА С КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Настоящата декларация е актуализирана на 15.03.2021 г.

Вашата количка за пазаруване


Вашата количка е празна

Няма добавени продукти в количка за поръчка.

Върни се в магазина
Search for:
БИОВИТА 2012 ЕООД ©2024 Copyrights
Изработка: Велинда Стил Дизайн